Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

BEZPŁATNA KONFERENCJA 2 GRUDNIA

BEZPŁATNA KONFERENCJA 2 GRUDNIA

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych organizuje bazpłatną konferencje pt.:

 

 

 

"Wspomaganie psychofizycznego rozwoju dziecka w zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej"

 

 

Termin:  2 grudzień 2016

Godziny: 830 - 1130

Miejsce: sala konferencyjna w Hotelu Rzeszów, al. J. Piłsudskiego 44

 

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych powstało z inicjatywy środowisk naukowych kilku ośrodków z wieloletnim doświadczeniem w kształceniu nauczycieli. PCUD od ponad dwóch lat stara się o dobre przygotowanie kadry pedagogicznej w zakresie pedagogiki i pedagogiki specjalnej. Organizowane cyklicznie darmowe konferencje dla nauczycieli, Dyrektorów placówek oświatowych, pedagogów, psychologów i terapeutów są okazją do wymiany doświadczeń oraz do budowy środowiska osób, którym leży na sercu doskonalenie kadry dydaktycznej w województwie podkarpackim. Wychodząc naprzeciw uczestnikom konferencji z 15 września Współczesne wyzwania edukacji, czyli nowe spojrzenie na kwalifikacje nauczycieli, PCUD zdecydowało się na organizację kolejnej konferencji.

 

Wspomaganie psychofizyczne rozwoju dziecka jest bardzo ważne właśnie na wczesnym etapie edukacji. Zwrócenie uwagi na rozwój fizyczny w  edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jest jednym z elementów podstawy programowej. Działania podejmowane przez nauczycieli w przedszkolu i nauczaniu zintegrowanym powinny być nakierowane na wszechstronny rozwój, poprzez gry zespołowe, indywidualne, taniec i rytmikę. Nowoczesne podejście do problematyki wspomagania psychofizycznego rozwoju dziecka podkreśla rolę relaksacji w prawidłowym rozwoju dzieci. Tematyka poruszana na konferencji ukazuje zakres problematyki rozwoju psychofizycznego oraz proponuje rozwiązania, jakie mogą podjąć nauczyciele w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 

 

Program konferencji:

830 - 900           Rejestracja uczestników

900 - 910           Powitanie zaproszonych gości i rozpoczęcie konferencji  - dr Artur Woźny     

910 - 930           Aktualne rekomendacje dla aktywności ruchowej dzieci do 10 roku życia - dr Ewa Polak

930 - 950           Taniec i relaksacja w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - mgr Bernadetta Wojtuń-Sikora

950 - 1010         Nauczanie rytmiki - jak i dlaczego? - mgr Joanna Partyka

​1010 - 1030       Przerwa kawowa

1030 - 1100       Ćwiczenia praktyczne - instruktor Calypso

1100 - 1120       Dyskusja

​1120 - 1130       Podsumowanie konferencji i rozdanie zaświadczeń - dr Artur Woźny

 
Telefon kontaktowy: 17 740 21 31, 696 429 799, 696 429 796.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ. WYPEŁNIJ APLIKACJĘ W CELU ZGŁOSZENIA

proszę wpisywać poprawne dane, gdyż na ich podstawie będa wypisywane zaświadczenia

img