Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

Relacja z konferencji "Spektrum autyzmu - diagnoza, terapia i edukacja"

Relacja z konferencji "Spektrum autyzmu - diagnoza, terapia i edukacja"

        

 

RELACJA Z KONFERENCJI

 

SPEKTRUM AUTYZMU - DIAGNOZA, TERAPIA I EDUKACJA

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych 19 grudnia 2016 r. zorganizowało konferencję pt.: "Spektrum autyzmu - diagnoza, terapia i edukacja". Liczba uczestnicków (239 osób) oraz liczba osób zarejestrowanych na liście rezerwowej (331) potwierdza, iż zagadenienia dotyczace autyzmu, zespołu Aspergera są wazne dla środowiska nauczycieli. Zmiany w rozporządzeniu, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. nakładają obowiązek na szkołę zatrudnienia nauczyciela wspomagającego dla ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną. Pojawienie się nowych wytycznych wymusza na nauczycielach doskonalenie zawodowe w tematyce spektrum autyzmu. Konferencja zorganizowana przez PCUD poruszyła najwazniejsze elementy diagnozy, terapii i edukacji dzieci ze spektrum autyzmu.


WYSTĄPIENIA:


Nauczyciel prowadzący a nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia ze spektrum autyzmu – jak podzielić obowiązku 


Diagnoza, terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu okiem lekarza psychiatry i terapeuty„standardy”


Diagnozaterapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu okiem rodzica


Dobre pomoce terapeutyczne jak kropka nad literą „i”.


ZAPRASZAMY DO FOTORELACJI

 

img