Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej

 

W każdy piątek o godz. 10.00 organizujemy szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zapraszamy!

 

Cel szkolenia: nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania  pierwszej pomocy przedmedycznej. Według założeń osoba, która ukończyła kurs powinna umieć  prawidłowo zareagować w przypadku większości spotykanych stanów zagrożenia życia:

 

  • prawidłowo ocenić sytuację,
  • skutecznie wezwać pomoc,
  • samodzielnie stosować podstawowe zabiegi ratujące życie

 


 

Oferujemy szkolenia przeprowadzane w trzech modułach po 5 jednostek lekcyjnych. Każdy moduł stanowi odrębną jednostkę, jednakże odbycie szkolenia ze wszystkich trzech modułów daje pełną wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

 


 

Moduł I 

 Zawiera następujące bloki tematyczne:

• organizacja pierwszej pomocy

• podejmowanie decyzji ratunkowej –zgłoszenie

• choroby przewlekłe utrudniające funkcjonowanie dzieci i młodzieży w warunkach szkolnych i poza szkołą

• reagowanie w w/w sytuacjach, podstawy prawne

 


 

Moduł II

Zawiera informacje i bloki ćwiczeniowe:

• rodzaje ran (info.)

• rodzaje krwotoków (info.)

• rodzaje złamań (info.)

• urazy kręgosłupa (info.)

• porażenie prądem (info.)

• zakrztuszenia i zadławienia (info.)

• zabezpieczenie miejsca i poszkodowanego (ćw.)

• nauka zabezpieczania ran i krwotoków (ćw.)

• nauka bandażowania (ćw.)

 


 

Moduł III

To blok ćwiczeniowy dotyczący resuscytacji krążeniowo-oddechowej(grupa do 20 osób):

• algorytm pierwszej pomocy

• ćwiczenia praktyczne przy użyciu fantomów i sprzętu do defibrylacji

 


 

Szkolenie przeprowadza lekarz medycyny oraz wykwalifikowany instruktor – starszy ratownik medyczny.

 


 

Wzór zaświadczenia  o ukończeniu szkolenia z pierwszej pomocy :  Zaświadczenie