Skontaktuj się z nami już dziś:
Tel: 17 740 21 31 Kom: 696 429 799 Kom: 696 429 796

STUDIA PODYPLOMOWE: ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Rozpoczęcie VI EDYCJI: 19 LUTY 2017 r.

 


Cena: 3200 zł

Czas trwania: 455 godzin, ( w tym 120 godzin praktyk),III semestry (12 miesięcy) 

 


 

STUDIA PODYPLOMOWE: ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

przygotowują merytorycznie i metodycznie do prowadzenia zajęć w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej (klasy I – III). Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych realizuje ten kierunek zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli. Słuchacze studiów podyplomowych w PCUD na podstawie wiedzy teoretycznej i ćwiczeń praktycznych uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej. Studia podyplomowe edukacja przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna realizowane przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych prowadzone są praktycznie. Słuchacz poza zajęciami teoretycznymi uczestniczy w ćwiczeniach, warsztatach oraz zajęciach wyjazdowych w ośrodkach współpracujących z PCUD.​

ODBIORCY:

Adresatami studiów są nauczyciele lub inne osoby prowadzące lub zamierzające prowadzić kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym oraz ​wczesnoszkolnym.


CEL STUDIÓW:

Studia podyplomowe przygotowują do prowadzenia zajęć lekcyjnych z dziećmi w edukacji przedszkolnej oraz edukacji wczesnoszkolnej, nadając właściwe do realizacji tych zadań kwalifikacje.


Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie w terminie wszystkich przedmiotów realizowanych zgodnie z programem studiów,
 • realizacja praktyk w wymiarze 120 godzin zgodnie z wytycznymi,
 • obrona pracy dyplomowej.

 

STUDIA PODYPLOMOWE: ZINTEGROWANA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Program obejmuje 335 zajęć dydaktycznych realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz blok praktyk w wymiarze 120 godzin. Program zawiera poniższe treści przedmiotowe:

 

 • Psychologia dziecka wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Diagnoza rozwoju dziecka
 • Terapia pedagogiczna
 • Metody pracy z dzieckiem przewlekle chorym
 • Technologie informacyjne
 • Metodyka zintegrowanych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu
 • Metodyka zintegrowanych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w edukacji wczesnoszkolnej
 • Pedagogika działań twórczych
 • Emisja głosu
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna w zaburzeniach mowy - elementy logopedii
 • Ewaluacja w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Praktyka:
  • przedszkolna
  • wczesnoszkolna
 • Edukacja społeczno-przyrodnicza i zdrowotna z metodyką
 • Edukacja polonistyczna z metodyką
 • Edukacja matematyczna z metodyką
 • Edukacja muzyczno- ruchowa z metodyką - elementy muzykoterapii
 • Edukacja plastyczno-muzyczna z metodyką
 • Planowanie pracy pedagogicznej nauczyciela przedszkola
 • Planowanie pracy pedagogicznej nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej

Blok praktyk w wymiarze 120 godzin realizowany jest w poniższy sposób:

 

 • 60 godzin praktyk – I semestr (przedszkole)
 • 60 godzin praktyk – II semestr (szkoła)

 


 

Niezbędną dokumentację do odbycia praktyk oraz wskazówki słuchacz otrzymuje po I zjeździe, w tym:

 

 • Skierowanie 
 • Program praktyk
 • Karta przebiegu praktyk 
 • Karta informacyjna o przebiegu praktyk

 


 

Dzięki współpracy Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych z wieloma ośrodkami, umożliwiamy słuchaczom w ramach studiów podyplomowych Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnarealizację praktyk w poniższych placówkach:

 

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku
 • Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych NIEBIESKA KRAINA w Łańcucie
 • Niepubliczne Integracyjne Przedszkole MOTYLEK w Krośnie 
 • Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Mrowli
 • Muzyczne Przedszkole Publiczne Nr 14 w Rzeszowie

Absolwent studiów podyplomowych: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna uzyskuje kwalifikacje z wiedzy teoretycznej i praktycznej do pracy w:

 

 • w przedszkolu
 • klasach I – III szkoły podstawowej

 


 

UZYSKANE DOKUMENTY:

 

Słuchacze po zakończeniu studiów podyplomowych: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna realizowanych przez Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych otrzymują:

 

 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych
 • Rekomendacje Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych
 • Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Bon rabatowy w wysokości 5% na kolejne studia podyplomowe realizowane przez PCUD

Studia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, ludzi z pasją oraz dużym doświadczeniem. W wyborze najlepszej kadry pomagają nam słuchacze, którzy swoją opinię nt. poszczególnych wykładowców wyrażają w ankietach ewaluacyjnych. Na bieżąco sprawdzamy Wasz poziom zadowolenia.

 

Wśród kadry prowadzącej zajęcia na studiach podyplomowych „Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna” są m.in.:


 

prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna - profesor zwyczajny, filolog polski, logopeda i neurologopeda. Wieloletni pracownik akademicki uczelni wyższych w Polsce. Członkini Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Autorka liczny prac naukowych i badawczych z zakresu językozwnastwa. Prowadzi zajęcia z edukacji języka polskiego oraz z edukacji społeczno-przyrodniczej.​


mgr Małgorzata Łętek - ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Rzeszowskim. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog. Od 35 lat nauczyciel nauczania początkowego ze stopniem nauczyciela dyplomowanego. Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji „Nadzieja” przy Szkole Podstawowej nr 22 w Rzeszowie, które powstało w 2009 roku. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci niepełnosprawnych poprzez optymalizacje warunków ich rozwoju i edukacji. Pracuje w Zespole Szkół nr 3 w Rzeszowie prowadząc od 16 lat klasy integracyjne. W klasach tych realizowane były liczne innowacje pedagogiczne. Otrzymała nagrody  Dyrektora Szkoły, Kuratora, Prezydenta oraz Medal Edukacji Narodowej.​

 


mgr Teresa Wiktor - logopeda i neurologopeda, pedagog, oligofrenopedagog, Na co dzień pracuje w SPZZOZ Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie. Uczestnik warsztatów, szkoleń i konferencji z zakresu logopedii i neurologopedii. Ukończyła: warsztaty Diagnoza i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z grupy wysokiego ryzyka na podstawie koncepcji neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej, Afazja dziecięca, alalia, opóźniony rozwój mowy - metody diagnozy i terapii, Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu, 


mgr Pascal Kaas - Muzyk i pedagog (kwalifikacje w  zakresie pedagogiki przedszkolnej, rytmiki, logorytmiki oraz języka francuskiego),entuzjasta twórczych metod w pedagogice i pedagogice muzyki. Wspominając autorytety, które ukształtowały jego pedagogiczną i artystyczną osobowość, wymienia: Lubomiłę Bukowską, u której uczył się śpiewu klasycznego (Szkoła Muzyczna II stopnia w Rzeszowie),dwie Urszule: Nawojską i  Smoczyńską – Nachtman (pierwsza – niedościgniony autorytet w zakresie rytmiki dziecięcej, u drugiej studiował metodykę rytmiki (Akademia Muzyczna w Warszawie), Elżbietę Kilińską-Ewertowską i Annę Walencik-Topiłko z czasówstudiów w Akademii Muzycznej w Gdańsku). Za szczególnie cenne uznaje: staż w zakresie rytmiki odbyty w Conservatoire de MusiqueErik Satie w Paryżu, praktykę chóralną w chórze Bach Collegium Paris pod dyrekcją  Patrizii Metzler oraz współpracę z Rodziną Steczkowskich. Jest autorem, kompozytorem i nierzadko wykonawcą licznych songs for children, opublikowanych na łamach ukazującego się w latach 2000-2006 czasopisma Kapitan Muzyczka, wydawnictwach typu książka & płyta oraz albumach płytowych. DlaWydawnictwa „Wam” napisał i skomponował piosenki do bajek multimedial-nych: Przygody ślimaczka Maciusia i Aniołek GwiazdyWigilijnej (opowieść Andrzeja Sochackiego).​

 

 

Tel. firmowy: 17 740 21 31,

Tel kom.: 696 429 796, 696 429 799

E- mail: biuro@pcud.edu.pl

 


 

Warunkiem przyjęcia na studia: "Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna" jest:

 

 • Wypełnienie aplikacji 
 • W dniu I zjazdu dostarczenie poniższych dokumentów: 
    - ​kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych ​
    - ​kserokopii dowodu osobistego (1 i 2 strona)
 •  Wpłata I raty w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) w dniu I zjazdu.
Galeria: 
Zdjęcia z zajeć muzyczno-ruchowych na studiach podyplomowych: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w PCUD Rzeszów
Zdjęcia z zajeć plastycznych na studiach podyplomowych: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w PCUD Rzeszów
Zdjęcia z zajeć plastycznych i twórczych na studiach podyplomowych: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w PCUD Rzeszów
Zajęcia z diagnozy rozwoju dziecka na studiach podyplomowych: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w PCUD Rzeszów
|Zajęcia z metodyki zajęć plastycznych na studiach podyplomowych: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w PCUD Rzeszów
Emisja głosu oraz elementy logopedii na studiach podyplomowych: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na PCUD Rzeszów