Awans zawodowy na nauczyciela stażysta
Szkolenie bezpłatne

Cena
Forma
Termin
Status
Szkolenie bezpłatne
Szkolenie online
Dostępne materiały
Miejsce szkolenia: Platforma Clickmeeting Czas trwania: 60 minut (godzina 20.00)
Webinarium

Webinarium dotyczące ścieżki awansu zawodowego dla nauczyciela stażysty. W roku szkolnym 2019/2020 nastąpiły kolejne zmiany dotyczące zasad awansu zawodowego nauczycieli oraz oceny ich pracy. Właściwe przeprowadzenie procesu awansu zawodowego wymaga od nauczyciela i opiekuna odpowiedniego przygotowania. Praktyczne odniesienie się do obowiązujących przepisów prawa musi mieć swoje odzwierciedlenie do konkretnych sytuacji szkolnych. Dlatego też szkolenie koncentruje się na istotnych problemach związanych z procedurą awansu na poszczególne stopnie zawodowe. Szkolenie w przejrzysty sposób przedstawia zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciel (Dz.U. 2019 poz. 1650 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian, jakie nastąpiły 23 sierpnia 2019 r.

Awans zawodowy na nauczyciela stażysta

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli, pedagogów z procedurą uzyskania stopnia awansu zawodowego stazysty. W szkoleniu zwraca się przede wszystkim uwagę na zasady oceniania nauczycieli przystępujących do postępowania awansowego. Zakładane efekty kształcenia po szkoleniu w zakresie:

wiedzy:

  • Zna podstawową terminologię stosowaną w podstawie prawnej dotyczącej awansu zawodowego nauczyciela stażysty
  • Ma podstawową wiedzę o strukturze i formach uzyskania awansu zawodowego na stopień nauczyciela stażysty
  • Ma podstawową wiedzę na temat ścieżki rozwoju zawodowego nauczyciela

umiejętności:

  • Potrafi interpretować podstawowe akty prawne związane z awansem zawodowym nauczycieli na stopień stażysty
  • Potrafi właściwie formułować treści i plan rozwoju zawodowego oraz potrafi wypełnić wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego stażysty
  • Potrafi nawiązać współpracę z nauczycielami i dyrektorem placówki, w celu rozpoczęcia procedury awansu zawodowego stażysty

Adresaci

  • nauczyciele i pedagodzy rozpoczynający ścieżkę awansu zawodowego
  • opiekunowie osób rozpoczynających ścieżkę awansu zawodowego
  • dyrektorzy placówek oświatowych

Sposób realizacji

REGULAMIN WEBINARIUM


Po wypełnieniu aplikacji. W dniu organizacji webinarium osoba zakwalifikowana otrzyma emailem link oraz hasło do połączenia.


Zapisy na webinarium kończą się 22 kwietnia o godzinie 12:00. Liczba miejsc ograniczona.

osoby, które otrzymały link do transmisji prosimy łączyć się przez przeglądarki: Chrome, Opera, Firefox, Safari, EDGE. Przeglądarki muszą być zaktualizowane.